Esta web emprega cookies propias para mellorar a experiencia de navegación. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso.
Esta web emprega cookies propias para mellorar a experiencia de navegación. Se continúas navegando consideramos que aceptas o seu uso.

Datos da organización

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o GRUPO COMÚN DA ESQUERDA infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:

Denominación social: GRUPO COMÚN DA ESQUERDA

CIF: V70503784

Domicilio social: RÚA DO HÓRREO, 63. OFICINA PARLAMENTARIA GRUPO COMÚN DA ESQUERDA. 15702 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

Teléfono: 981551584

Correo a efectos de notificación: grupocomunesquerda@gmail.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e o GRUPO COMÚN DA ESQUERDA consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

Condicións de acceso e utilización

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.comundaesquerda.gal (en diante, A WEB), do que é titular o GRUPO COMÚN DA ESQUERDA.

A navegación pola web do GRUPO COMÚN DA ESQUERDA atribúe a condición de usuaria da mesma e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, o GRUPO COMÚN DA ESQUERDA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence ao GRUPO COMÚN DA ESQUERDA, sen que poidan entenderse cedidos á usuaria ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

A usuaria garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique ao GRUPO COMÚN DA ESQUERDA e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. A usuaria obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte ao GRUPO COMÚN DA ESQUERDA ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

Política de ligazóns e exencións de responsabilidades

O GRUPO COMÚN DA ESQUERDA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que a usuaria poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

O GRUPO COMÚN DA ESQUERDA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, ás usuarias da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, o GRUPO COMÚN DA ESQUERDA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir a usuaria.

Uso de cookies e datos estatísticos

Esta páxina web pode recoller datos das persoas visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso.

A usuaria ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

A AEPD considera que os partidos políticos non son prestadores de servizos da sociedade da información, xa que as súas páxinas web non forman parte dunha actividade económica no sentido do apartado a) do Anexo da LSSI. Por tanto, non han de cumprir nin coa Lei de Cookies nin con ningún outro precepto da LSSI, sen prexuízo do disposto nela en relación con outras normas. Resolución (E/04745/2015).

Protección de datos

No caso de que na web recóllanse datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.